Tech-check

IT&Telekomföretagens förslag till kickstart för digital kompetensutveckling inspirerad av hem-PC-reformen

Digitaliseringen och det åtföljande behovet av digital kompetens, på både spetsen och bredden, är en strukturell förändring som pågått en längre tid men som accelererat på senare år. Trenden har ingalunda hejdats av Coronakrisen. Den digitala omställningen leder både till att arbetsuppgifter slås ut och att nya jobbmöjligheter skapas. Många vuxna i Sverige har inte de digitala färdigheter som behövs för att dra nytta av omställningen.

Därför behövs ett offentligt stöd för individuell digital kompetensutveckling. IT&Telekomföretagen presenterar systemförslaget Tech-checkar: Ett individbaserat stöd till digital kompetensutveckling för framtidens jobb och för att kickstarta efter coronakrisen.

Om systemförslaget Tech-check

Ta del av vårt informationsblad där vi presenterar och sammanfattar förslaget:

Länk till informationsbladet kommer upp i samband med webbinariet den 2 oktober.