Remisser

IT&Telekomföretagen deltar regelbundet som experter och remissinstans i frågor som rör branschen. Nedan hittar du remisser som har inkommit till IT&Telekomföretagen och remissvar som lämnats. Använd gärna sökfunktionen här för att hitta information. Remisser eller frågor skickas till info@itot.se.

Kontakta oss

Remisser eller frågor skickas till info@itot.se.