Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

1 oktober 2018


Länk till remiss

Ds 2018:23

Kontaktperson