Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet (SOU 2012:95)

Remissen inkom från Justitiedepartementet.

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

20 maj 2013


Mer information

Läs remissen här

Kontaktperson