Slutbetänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att besvara denna remiss, svaret hittar du här.

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

23 april 2018


Länk till remiss

SOU 2017:114