Skatteverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd med anledning av lagändringar gällande kassaregister

Remissen inkom från Skatteverket

Läs remissen här

Läs IT&Telekomföretagens svar här.

Detta ärende

Status


Från

Skatteverket


Svar senast

5 november 2013

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert
+46 70 756 00 20
Skicka ett mail