Remissvar Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

IT&Telekomföretagen är av samma åsikt som framförs av Almega och dess organisations remissvar, som du kan läsa här.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

22 januari 2018

Kontaktperson

Emma Wallén

Förbundsassistent/Näringspolitisk expert
+46761442914
Skicka ett mail