Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05 Ny modell för elmarknaden

IT&Telekomföretagen avstod från att behandla remissen.

Detta ärende

Status


Från

Energimarknadsinspektionen


Svar senast

23 oktober 2017

Kontaktperson