Remissvar Promemorian med bestämmelser som kompletterar Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (Ds 2019:33)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar Ds 2019:33 EU:s plattformsförordning

Detta ärende

Status


Från

Utrikesdepartementet


Svar senast

20 februari 2020


Länk till remiss

Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning (Ds 2019:33)

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail