Remissvar kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst

IT&Telekomföretagen har lämnat svar på remissen.

itt-remissvar-kompletterande-forslag-till-betankandet-frekvenser-i-samhallets-tjanst

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartementet


Svar senast

30 juni 2019


Länk till remiss

Näringsdepartementet

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail