Remissvar Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar SOU 2019:42 digifysiskt vårdval

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

14 januari 2020


Länk till remiss

Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet SOU 2019:42