Remissinstanser för Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44)

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

1 november 2021


Länk till remiss

Remissinstanser för SOU 2021:44 Tillgänglighetsdirektivet

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail