Remisser från PTS angående trafikdatalagring

PTS har sänt ut två remisser angående trafikdatalagring,dels angående skyddsåtgärder för lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål samt angående ersättning för utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Läs remisserna på PTS hemsida

Läs IT&Telekomföretagens remissvar.

Detta ärende

Status


Från

PTS


Svar senast

24 augusti 2012


Mer information

Två remisser, se PTS hemsida

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert
+46 70 756 00 20
Skicka ett mail