Remiss till förslag om föreskrifter om kassaregister – standardexport av data från journalminne m.m. (2014:9)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar standardexport kassaregister

Detta ärende

Status


Från

Skatteverket


Svar senast

14 februari 2021


Länk till remiss

Förslag till föreskrifter om kassaregister – standardexport av data från journalminne m.m.

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert
+46 70 756 00 20
Skicka ett mail