Remiss SOU 2020:14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU 2020:14

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

14 augusti 2020


Länk till remiss

Remiss av SOU 2020:14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst