Remiss Promemorian Kompletterande förslag inför ett tillträde till Budapestkonventionen

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

IT&Telekomföretagens remissvar Kompletterade förslag inför tillträde Budapestkonventionen

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

25 juni 2020

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail