Remiss Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänster (Fi2020/01855/S2)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Omvänd skattskyldighet ITOT (Fi2020/01855/S2)

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

5 juni 2020


Länk till remiss

Remiss Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänster (Fi2020/01855/S2)