Remiss från Bokföringsnämnden

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring.

Remissen inkom från Bokföringsnämnden till IT&Telekomföretagens Kassaregisterråd.

Läs IT&Telekomföretagens remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Bokföringsnämnden


Svar senast

28 februari 2013


Mer information

Läs remissen här

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert
+46 70 756 00 20
Skicka ett mail