Remiss – Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen och återkommer med svar.

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

23 april 2018