Remiss Brottsdatalag SOU 2017:29

IT&Telekomföretagen avstod från att behandla remissen.

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

11 juli 2017


Mer information

Länk till remissen

Kontaktperson