Remiss avseende promemorian Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Du kan läsa remissvaret nedan:

Remissvarkodex

Detta ärende

Status


Från

Infrastrukturdepartementet


Svar senast

2 december 2019


Länk till remiss

Remissvar Infrastrukturdepartementet