Remiss av SOU 2020:45 – Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av svaret.

Remissvar Ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten SOU 2020:45

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

3 december 2020


Länk till remiss

Remiss SOU 2020:45 - Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten