Remiss av SOU 2020:11 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direkt­investeringar

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar SOU 2020:11 Utländska direktinvesteringar

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

11 maj 2020


Länk till remiss

Remiss av SOU 2020:11 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar