Remiss av slutbetänkande – SOU 2012:63 Små företag – stora möjligheter med it

Remissen inkom från Näringsdepartementet till Almega den 25 oktober 2012

Läs IT&Telekomföretagens svar här

Läs Almegas svar här

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartementet


Mer information

Läs remissen på regeringens hemsida