Remiss av slutbetänkande – SOU 2012:63 Små företag – stora möjligheter med it

IT&Telekomföretagen avstod från att behandla remissen.

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartementet


Svar senast

4 februari 2013


Mer information

Länk till remissen