Remiss av Säker och kostnadseffektiv it-drift (SOU 2021:1)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar Säker och kostnadseffektiv it-drift

Detta ärende

Status


Från

Infrastrukturdepartementet


Svar senast

7 maj 2021


Länk till remiss

SOU 2021:1: Säker och kostnadseffektiv it-drift