Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (SOU 2020:04264)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av svaret.

innovationsforetagen-ittelekomforetagen-remissvar-sou-2020-04264