Remiss av promemorian Tillhandahållande av tekniska sensorsystem – ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet (Ju2017/02002/L4)

IT&Telekomföretagen har erbjudits att besvara remiss av promemorian Tillhandahållande av tekniska sensorsystem – ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet (Ju2017/02002/L4)

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

28 april 2017


Länk till remiss

Läs remissen

Kontaktperson