Remissvar av promemorian Mervärdesskatteregler för vouchrar

IT&Telekomföretagen ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i sitt yttrande.

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

15 januari 2018


Länk till remiss

Fi2017/04527/S2

Kontaktperson

Emma Wallén

Förbundsassistent/Näringspolitisk expert
+46 76 144 2914
Skicka ett mail