Remiss av prome­morian Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post (2020:03269)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar Auktorisationssystem

Detta ärende

Status


Från

Infrastrukturdepartementet


Svar senast

17 mars 2021


Länk till remiss

Remiss av prome­morian Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post, Ds 2020:03269

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail