Remiss av promemoria Registrering av kontantkort m.m. (Ds 2020:12)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

IT&T remissvar reg av kontantkort mm Ds 2020:12

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

19 oktober 2020


Länk till remiss

Remiss Registrering av kontantkort m.m. (Ds 2020:12)

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail