Remiss av Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige (N2020/01752/JL)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret. Remissvar strategiska planen genomförandet gemensamma jordbrukspolitiken

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartementet


Svar senast

28 september 2020


Länk till remiss

Remiss Promemoria behovsanalys strategiska planen genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail