Remiss av Post- och telestyrelsens rapport om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg (PTS-ER-2021:13)

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Infrastrukturdepartementet


Svar senast

30 juni 2021


Länk till remiss

Förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail