Remiss av PM om nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Remissen inkom från Finansdepartementet

IT&Telekomföretagen instämmer i Näringslivets Skattedelegations remissvar.

Läs IT&Telekomföretagens svar.

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

31 januari 2014


Mer information

Läs remissen här

Kontaktperson