Remiss av Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen SOU 2017:57

IT&Telekomföretagen avstod från att behandla remissen.

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartmentet


Svar senast

1 oktober 2017


Länk till remiss

SOU 2017:57

Kontaktperson