Remiss av huvudbetänkandet Innovation genom information (SOU 2020:55)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar av huvudbetänkandet Innovation genom information (SOU 2020:55)

Detta ärende

Status


Från

Infrastrukturdepartementet


Svar senast

17 december 2020


Länk till remiss

Remiss av huvudbetänkandet Innovation genom information (SOU 2020:55)