Remiss av förslag till PTS föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal

Remissen inkom från PTS den 25 januari

Läs IT&Telekomföretagens remissvar

Detta ärende

Status


Från

PTS


Svar senast

25 februari 2013


Mer information

Förslaget till föreskrifter och allmänna råd samt konsekvensutredningen