Remiss av förslag till nytt direktiv om radioutrustning

Remissen inkom från Näringsdepartementet

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartementet


Svar senast

31 januari 2013


Mer information

Läs remissen här

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert
+46 70 756 00 20
Skicka ett mail