Remiss av förslag till beslut om ändring av den svenska nummerplanen för telefoni avseende 90-serien och remiss av förslag till ändring av PTS föreskrifter (PTSFS 2003:3)

Remissen inkom från PTS den 10 december.

Läs IT&Telekomföretagens remissvar här.

Detta ärende

Status


Från

PTS


Svar senast

14 januari 2013


Mer information

Läs remissen på PTS hemsida

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert
+46 70 756 00 20
Skicka ett mail