Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Remissen inkom från Näringsdepartementet.

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartementet


Svar senast

30 juni 2013


Mer information

Läs remissen här

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert
+46 70 756 00 20
Skicka ett mail