Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om batterier (2020/01583)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar avseende EU-kommissionens förslag till förordning om batterier

Detta ärende

Status


Från

Miljödepartementet


Svar senast

17 mars 2021


Länk till remiss

Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om batterier

Kontaktperson

Frida Faxborn

Projektkoordinator, Näringspolitisk expert
+46 8 762 69 18
+46 72 202 33 97
Skicka ett mail