Remiss av Ett förbättrat system för arbetskrafts­invandring (SOU 2021:5)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar Arbetskraftsinvandring

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

3 maj 2021


Länk till remiss

Remiss av SOU 2021:5 Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring