Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet (2020:03164)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar avseende Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar

Detta ärende

Status


Från

Energimarknadsinspektionen


Svar senast

8 mars 2021


Länk till remiss

Länk till remiss och premoria

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail