Remiss av En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16)

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

25 augusti 2021


Länk till remiss

Remiss av En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail