Remiss av En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar En gemensam angelägenhet

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

12 april 2021


Länk till remiss

En gemensam angelägenhet SOU 2020:46