Remiss av En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

12 april 2021


Länk till remiss

En gemensam angelägenhet SOU 2020:46