Remiss av betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar Struktur för ökad motståndskraft

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

11 juni 2021


Länk till remiss

SOU 2021:X: Remiss av betänkandet Struktur för ökad motståndskraft

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail