Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar enhetlig och effektiv marknadskontroll 2020-49

Detta ärende

Status


Från

Utrikesdepartementet


Svar senast

4 december 2020


Länk till remiss

Remiss av betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49)

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert
+46 70 756 00 20
Skicka ett mail