Remiss av betänkandet Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning (SOU 2017:74)

IT&Telekomföretagen avstod från att svara på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

24 november 2017


Länk till remiss

SOU 2017:74

Kontaktperson