Remiss av Använd det som fungerar (SOU 2021:26)

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Miljödepartementet


Svar senast

27 augusti 2021


Länk till remiss

Remiss om Använd det som fungerar, SOU 2021:26

Kontaktperson

Frida Faxborn

Projektkoordinator, Näringspolitisk expert
+46 8 762 69 18
+46 72 202 33 97
Skicka ett mail