Remiss ”Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transportsrättsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen” Ds 2017:19

IT&Telekomföretagen avstod från att behandla remissen..

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartmentet


Svar senast

8 september 2017


Mer information

Ds 2017:19

Kontaktperson